Tiếng anh giao tiếp


5 kỹ năng để học tốt tiếng anh cấp tốc

[Học tiếng anh hiệu quả] – 5 kỹ năng để học tốt tiếng anh cấp tốc. Nhằm hỗ trợ tất cả mọi người học tiếng anh tốt, chúng tôi cung cấp một số mẫu câu nói hàng ngày trong giao tiếp tiếng anh, giúp mọi người dễ nhớ, và vận dụng được ngay trong giao tiếp hàng ngày […]

Luyện nghe tiếng anh giao tiếp cơ bản

[Học tiếng anh giao tiếp] – Luyện nghe tiếng anh giao tiếp cơ bản. Nhằm hỗ trợ tất cả mọi người học tiếng anh tốt, chúng tôi cung cấp một số mẫu câu nói hàng ngày trong giao tiếp tiếng anh, giúp mọi người dễ nhớ, và vận dụng được ngay trong giao tiếp hàng ngày với người […]

Các câu nói thông dụng trong giao tiếp tiếng anh (Phần 10)

[Giao tiếp tiếng anh] – Các câu nói thông dụng trong giao tiếp tiếng anh (Phần 10). Nhằm hỗ trợ tất cả mọi người học tiếng anh tốt, chúng tôi cung cấp một số mẫu câu nói hàng ngày trong giao tiếp tiếng anh, giúp mọi người dễ nhớ, và vận dụng được ngay trong giao tiếp hàng […]

Các câu nói thông dụng trong giao tiếp tiếng anh (Phần 9)

[Giao tiếp tiếng anh] – Các câu nói thông dụng trong giao tiếp tiếng anh (Phần 9). Nhằm hỗ trợ tất cả mọi người học tiếng anh tốt, chúng tôi cung cấp một số mẫu câu nói hàng ngày trong giao tiếp tiếng anh, giúp mọi người dễ nhớ, và vận dụng được ngay trong giao tiếp hàng […]

Các câu nói thông dụng trong giao tiếp tiếng anh (Phần 8)

[Giao tiếp tiếng anh] – Các câu nói thông dụng trong giao tiếp tiếng anh (Phần 8). Nhằm hỗ trợ tất cả mọi người học tiếng anh tốt, chúng tôi cung cấp một số mẫu câu nói hàng ngày trong giao tiếp tiếng anh, giúp mọi người dễ nhớ, và vận dụng được ngay trong giao tiếp hàng […]

Học tiếng anh giao tiếp – Chủ đề Đàm Thoại Tiếng Anh Hàng Ngày

[Học tiếng anh giao tiếp] – Chủ đề Đàm Thoại Tiếng Anh Hàng Ngày – Giáo viên: Cô Vũ Thị Mai phương. Trung tâm gia sư ngoại ngữ Hà Nội cung cấp gia sư tiếng anh luyện thi THPT quốc gia, luyện thi ĐH vào các trường trọng điểm tại Hà Nội, cung cấp giáo viên, sinh […]

Các câu nói thông dụng trong giao tiếp tiếng anh (Phần 7)

[Giao tiếp tiếng anh] – Các câu nói thông dụng trong giao tiếp tiếng anh (Phần 7). Nhằm hỗ trợ tất cả mọi người học tiếng anh tốt, chúng tôi cung cấp một số mẫu câu nói hàng ngày trong giao tiếp tiếng anh, giúp mọi người dễ nhớ, và vận dụng được ngay trong giao tiếp hàng […]

Các câu nói thông dụng trong giao tiếp tiếng anh (Phần 2)

[Giao tiếp tiếng anh] – Các câu nói thông dụng trong giao tiếp tiếng anh (Phần 2). Nhằm hỗ trợ tất cả mọi người học tiếng anh tốt, chúng tôi cung cấp một số mẫu câu nói hàng ngày trong giao tiếp tiếng anh, giúp mọi người dễ nhớ, và vận dụng được ngay trong giao tiếp hàng […]

Đào tạo tiếng anh cho doanh nghiệp và người đi làm tại Hà Nội

Đào tạo tiếng anh cho doanh nghiệp và người đi làm tại Hà Nội

Trung tâm gia sư tiếng anh cung cấp chương trình đào tạo tiếng anh cho doanh nghiệp và người đi làm tại Hà Nội. ĐT hỗ trợ tư vấn: 0936.128.126.   Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, công ty trong quá trình bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ cho nhân viên, đặc biệt là tiếng […]