Ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Tiếng Anh


Từ vựng tiếng anh luyện thi Đại học (Phần 2)

[Chủ đề luyện thi ĐH môn Tiếng Anh] – Từ vựng tiếng anh luyện thi Đại học (Phần 2). Trung tâm gia sư tiếng anh Hà Nội cung cấp gia sư sinh viên, giáo viên tiếng anh có khả năng giảng dạy tại nhà cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, ôn […]

Từ vựng tiếng anh luyện thi Đại học (Phần 1)

[Chủ đề luyện thi ĐH môn Tiếng Anh] – Từ vựng tiếng anh luyện thi Đại học (Phần 1). Trung tâm gia sư tiếng anh Hà Nội cung cấp gia sư sinh viên, giáo viên tiếng anh có khả năng giảng dạy tại nhà cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, ôn […]

Bài tập ngữ pháp chuyên đề Mạo Từ (Phần 1)

[Luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia] – Bài tập ngữ pháp chuyên đề Mạo Từ (Phần 1). Bài tập 1: Áp dụng: Điền “some, any” vào chỗ trống phù hợp: 1.  I don’t have……………..money. 2.  There aren’t………………snakes in Ireland. 3.  After the storm, there were……………leaves in the street. 4.  Put…………….butter in that pan, or the […]

Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh – TEST 6

[Luyện thi đại học môn Tiếng anh] – Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh – TEST 6. Trung tâm gia sư Ngoại Ngữ Hà Nội cung cấp gia sư sinh viên thủ khoa, giáo viên tiếng anh chuyên luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia, ĐH – CĐ tại Hà Nội. Mọi thông […]

Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh – TEST 4

[Luyện thi đại học môn Tiếng anh] – Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh – TEST 4. Trung tâm gia sư Ngoại Ngữ Hà Nội cung cấp gia sư sinh viên thủ khoa, giáo viên tiếng anh chuyên luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia, ĐH – CĐ tại Hà Nội. Mọi thông […]

Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh – TEST 3

[Luyện thi đại học môn Tiếng anh] – Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh – TEST 3. Trung tâm gia sư Ngoại Ngữ Hà Nội cung cấp gia sư sinh viên thủ khoa, giáo viên tiếng anh chuyên luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia, ĐH – CĐ tại Hà Nội. Mọi thông […]

Luyện thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh – Câu trực tiếp, câu gián tiếp

[Luyện thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh] – Chủ đề Câu trực tiếp, câu gián tiếp – Giáo viên: Cô Vũ Thị Mai phương. Trung tâm gia sư ngoại ngữ Hà Nội cung cấp gia sư tiếng anh luyện thi THPT quốc gia, luyện thi ĐH vào các trường trọng điểm tại Hà Nội. Mọi thông […]

Luyện thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh – 12 thì cơ bản trong tiếng Anh

[Luyện thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh] – Chủ đề 12 thì cơ bản trong tiếng Anh – Giáo viên: Cô Vũ Thị Mai phương. Trung tâm gia sư ngoại ngữ Hà Nội cung cấp gia sư tiếng anh luyện thi THPT quốc gia, luyện thi ĐH vào các trường trọng điểm tại Hà Nội. Mọi […]

Luyện thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh – Cấu tạo Tính Từ, Danh Từ, Động Từ, Trạng Từ

[Luyện thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh] – Chủ đề Cấu tạo Tính Từ, Danh Từ, Động Từ, Trạng Từ – Giáo viên: Cô Vũ Thị Mai phương. Trung tâm gia sư ngoại ngữ Hà Nội cung cấp gia sư tiếng anh luyện thi THPT quốc gia, luyện thi ĐH vào các trường trọng điểm […]

Luyện thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh – Phương pháp làm bài tập đọc hiểu

[Luyện thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh] – Chủ đề Phương pháp làm bài tập đọc hiểu – Giáo viên: Cô Vũ Thị Mai phương. Trung tâm gia sư ngoại ngữ Hà Nội cung cấp gia sư tiếng anh luyện thi THPT quốc gia, luyện thi ĐH vào các trường trọng điểm tại Hà Nội. […]