Làm gia sư tại Hà Nội


Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – Lê Thị Thu

Thông tin Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – Lê Thị Thu – SV Trường ĐH Kinh Doanh và Công nghệ Hà Nội. THÔNG TIN GIA SƯ TIẾNG ANH LÊ THỊ THU A. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 1. Họ và tên: Lê Thị Thu 2. Chứng minh thư nhân dân: 3. Giới tính: […]

Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – Vũ Anh Thắng

Thông tin Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – Vũ Anh Thắng – SV Trường Đại học Kinh tế quốc dân. THÔNG TIN GIA SƯ TIẾNG ANH VŨ ANH THẮNG A. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 1. Họ và tên: Vũ Anh Thắng 2. Chứng minh thư nhân dân: 3. Giới tính: Nam 4. […]

Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – Phạm Việt Long

Thông tin Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – Phạm Việt Long – Du học sinh mới về nước. THÔNG TIN GIA SƯ TIẾNG ANH PHẠM VIỆT LONG A. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 1. Họ và tên: Phạm Việt Long 2. Chứng minh thư nhân dân: 3. Giới tính: Nam 4. Ngày sinh: […]

Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – Nguyễn Thị Thu Hằng

Thông tin Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – Nguyễn Thị Thu Hằng – SV trường Viện ĐH Mở Hà Nội. THÔNG TIN GIA SƯ TIẾNG ANH NGUYỄN THỊ THU HẰNG A. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng 2. Chứng minh thư nhân dân: 3. Giới […]

Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – Đào Mai Hương

Thông tin Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – Đào Mai Hương – SV trường Đại học Sư Phạm Hà Nội. THÔNG TIN GIA SƯ TIẾNG ANH ĐÀO MAI HƯƠNG A. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 1. Họ và tên: Đào Mai Hương 2. Chứng minh thư nhân dân: 3. Giới tính: Nữ […]

Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – Phạm Thị Thanh Hằng

Thông tin Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – Phạm Thị Thanh Hằng – SV trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội. THÔNG TIN GIA SƯ TIẾNG ANH Phạm Thị Thanh Hằng A. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 1. Họ và tên: Phạm Thị Thanh Hằng 2. Chứng minh thư nhân dân: 3. Giới […]

Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – Phạm Thị Hạnh

Thông tin Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – Phạm Thị Hạnh. THÔNG TIN GIA SƯ TIẾNG ANH PHẠM THỊ HẠNH A. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 1. Họ và tên: Phạm Thị Hạnh 2. Chứng minh thư nhân dân: 3. Giới tính: Nữ 4. Ngày sinh: 24 – 12 – 1992 5. Quê […]

Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – LÊ THỊ HOÀN OANH

Thông tin Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – LÊ THỊ HOÀN OANH. 1. Họ và tên: LÊ THỊ HOÀN OANH 2. Chứng minh thư nhân dân: 132331111 3. Giới tính: Nữ 4. Ngày sinh: 22-01-1997 5. Quê quán: PHÚ THỌ 6. Địa chỉ Thường chú: quận HOÀNG MAI- HÀ NỘI 7. […]

Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – Nguyễn Thị Tươi

Thông tin Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – Nguyễn Thị Tươi. 1. Họ và tên: Nguyễn Thị Tươi 2. Chứng minh thư nhân dân: 172857216 3. Giới tính: Nữ 4. Ngày sinh: Ngày 24 Tháng 5 Năm 1987 5. Quê quán: thanh hoa 6. Địa chỉ Thường chú: thanh hoa 7. […]

Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – Lò Thị Quyên

Thông tin Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – Lò Thị Quyên. 1. Họ và tên: Lò Thị Quyên 2. Chứng minh thư nhân dân: 040485953 3. Giới tính: Nữ 4. Ngày sinh: 10-10-1997 5. Quê quán: Điện Biên 6. Địa chỉ Thường chú: Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, […]