Gia sư tiếng anh » Thư viện học tiếng anh

Sử dụng COME+ PREPOSITON

Sau bài gia sư tiếng anh hướng dẫn dùng LOOK + preposition, hôm nay chúng tôi hướng dẫn các bạn đam mê tiếng anh các dùng Come + Prepositon.

Come about : xảy ra, đổi chiều

Come aboard : lên tàu

Come across : tình cờ gặp

Come after : theo sau, nối nghiệp, kế nghiệp

Come again : trở lại

Come against : đụng phải, va phải

Come along : đi cùng, xúc tiến

Come apart : tách khỏi, rời ra

Come around : đi quanh

Come away : đi xa, rời ra

Come back : trở lại, được nhớ lại, cải lại

Come before : đến trước

Come between : đứng giữa, can thiệp vào

Come by : đến bằng cách, đi qua, có được

Come clean : thú nhận

Come down : xuống, sụp đổ

Come down on : mắng nhiếc, trừng phạt

Come down with : góp tiền, bị ốm

Come easy to : không khó khăn đối với ai

Come forward : đứng ra, xung phong

Come from : đến từ

Come in : đi vào, về đích

Come in for : có phần, nhận được

Come into effect : có hiệu lực

You can leave a response.