Gia sư tiếng anh » Thư viện học tiếng anh

Phân biệt menu và much

Menu và much  giống nhau và khác nhau ở điểm nào, cách sử dụng ra sao, hãy cùng gia sư tiếng anh tìm hiểu nha.

Much đi với danh từ không đếm được, không thường dùng trong câu khẳng định.

Many đi với danh từ đếm được số nhiều, dùng trong câu khẳng định. (…)

Cả much many đều là từ hạn định, và có nghĩa giống nhau hoặc tương tự. Chúng có nghĩa là a lot of (rất nhiều), in great quantities (với số lượng lớn) hay a great amount (số lượng lớn). Có thể chúng có nghĩa như nhau, nhưng cách sử dụng chúng thì khác nhau.

– Nếu là danh từ không đếm được (thường dưới dạng số ít), thì much được dùng.

Ví dụ:
How much money will it cost me?
Nó giá bao nhiêu?

This is what I get for drinking too much coffee.
Đây là điều mà tôi phải nhận vì uống quá nhiều cà phê.

How much sleep do you get every night?
Mỗi đêm bạn ngủ bao lâu?

– many được dùng với danh từ đếm được hoặc danh từ số nhiều.

Ví dụ:
How many brothers and sisters have you got?
Anh có bao nhiêu anh chị em.

There are many empty chairs in the event.
Có nhiều ghế trống trong dịp này.

How many fruits are there on the table?
Có bao nhiêu trái cây trên bàn vậy?

Many children are impoverished in that region.
Nhiều trẻ em nghèo khó sống trong vùng đó.

There are many challenges that lie ahead.
Có nhiều thách thức đang ở phía trước.

– Trong câu khẳng định, much không thường được dùng. A lot of hoặc lots of hay được dùng hơn:

Ví dụ:
I have a lot of work to do. (not much work)
Tôi có rất nhiều việc phải làm.

I do not eat a lot of rice because I am on a diet. (not much rice)
Tôi không ăn nhiều gạo vì tôi đang ăn kiêng.

– Khi much đặt sau so, too, as, nó có thể thoải mái sử dụng trong câu khẳng định.

Ví dụ:
I have so much work to do!
Tôi có rất nhiều việc phải làm!

That’s too much rice for me to consume.
Như thế là quá nhiều gạo để tôi tiêu thụ.

Train as much as possible, so you can be the best you can be.
Đào tạo càng nhiều càng tốt, thì bạn có thể là người giỏi nhất mầ bạn có thể.

Chuyên gia sư tiếng anh chất lượng cao
– Tuy nhiên, many có thể được dùng trong câu khẳng định một cách rộng rãi. Nó có thể được thay thế bằng a lot of hoặc lots of.

Ví dụ:
There are many things that we can do with this. (lots of things cũng đúng)
Có nhiều điều mà chúng ta có thể làm với cái này.

Many animals are migrating south in this time of year. (lots of animals cũng đúng)
Nhiều loài động vật di cư về phía nam vào thời gian này của năm.

Trên đây, là những hướng dẫn cơ bản của đội ngũ gia sư chuyên giảng dạy tiếng anh của trung tâm rất mong đây là tài liệu để các em học thật tốt.

You can leave a response.