TRUNG TÂM GIA SƯ TIẾNG ANH HÀ NỘI UY TÍN CHẤT LƯỢNG CAO


Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – Phạm Việt Long

Thông tin Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – Phạm Việt Long – Du học sinh mới về nước. THÔNG TIN GIA SƯ TIẾNG ANH PHẠM VIỆT LONG A. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 1. Họ và tên: Phạm Việt Long 2. Chứng minh thư nhân dân: 3. Giới tính: Nam 4. Ngày sinh: […]

Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – Nguyễn Thị Huyền Trang

Thông tin Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – Nguyễn Thị Huyền Trang – Giảng viên Đại học Monash, Melbourne, Úc. THÔNG TIN GIA SƯ TIẾNG ANH NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG A. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 1. Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền Trang 2. Chứng minh thư nhân dân: 3. Giới tính: […]

THÔNG TIN GIA SƯ TIẾNG ANH VŨ THỊ DUNG

THÔNG TIN GIA SƯ TIẾNG ANH VŨ THỊ DUNG A. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 1. Họ và tên: VŨ THỊ DUNG 2. Chứng minh thư nhân dân: 3. Giới tính: Nữ 4. Ngày sinh: 18/10/1997 5. Quê quán: nghệ an B. NGHỀ NGHIỆP: 6. Địa chỉ Thường chú: đường nguyễn trãi quận thanh xuân hà […]

Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – Nguyễn Thị Thu Hằng

Thông tin Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – Nguyễn Thị Thu Hằng – SV trường Viện ĐH Mở Hà Nội. THÔNG TIN GIA SƯ TIẾNG ANH NGUYỄN THỊ THU HẰNG A. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng 2. Chứng minh thư nhân dân: 3. Giới […]

Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – Đào Mai Hương

Thông tin Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – Đào Mai Hương – SV trường Đại học Sư Phạm Hà Nội. THÔNG TIN GIA SƯ TIẾNG ANH ĐÀO MAI HƯƠNG A. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 1. Họ và tên: Đào Mai Hương 2. Chứng minh thư nhân dân: 3. Giới tính: Nữ […]

Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – Phạm Thị Thanh Hằng

Thông tin Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – Phạm Thị Thanh Hằng – SV trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội. THÔNG TIN GIA SƯ TIẾNG ANH Phạm Thị Thanh Hằng A. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 1. Họ và tên: Phạm Thị Thanh Hằng 2. Chứng minh thư nhân dân: 3. Giới […]

Từ vựng tiếng anh lớp 12 – Unit 3 – WAYS OF SOCIALISING

[Ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Tiếng anh] – Từ vựng tiếng anh lớp 12 – Unit 3 – WAYS OF SOCIALISING. A. READING: social [‘sou∫l] (adj) thuộc xã hội society [sə’saiəti] (n) xã hội to socialise (v) [‘soʊ∫əlaɪz] xã hội hóa to attract sb’s attention (v) [ə’trækt] [ə’ten∫n] gây (thu hút) sự chú […]

Từ vựng tiếng anh lớp 12 – Unit 2 – CULTURAL DIVERSITY

[Ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Tiếng anh] – Từ vựng tiếng anh lớp 12 – Unit 2 – CULTURAL DIVERSITY. culture [‘kʌlt∫ə] (n) văn hóa cultural (adj) [ʌ∫əə] (thuộc) văn hóa precede [pri’sid] (v) đến trước, đi trước to confide in sb [kən’faid] tin tưởng, giao phó partnership [‘pɑtnə∫ip] (n) sự cộng tác […]

Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – Nguyễn Văn Thành

Thông tin Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – Nguyễn Văn Thành – SV trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội. THÔNG TIN GIA SƯ TIẾNG ANH NGUYỄN VĂN THÀNH A. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 1. Họ và tên: Nguyễn Văn Thành 2. Chứng minh thư nhân dân: 3. Giới tính: NAM 4. Ngày […]

Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – Phạm Thị Hạnh

Thông tin Hồ sơ đăng ký gia sư dạy tiếng anh – Phạm Thị Hạnh. THÔNG TIN GIA SƯ TIẾNG ANH PHẠM THỊ HẠNH A. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 1. Họ và tên: Phạm Thị Hạnh 2. Chứng minh thư nhân dân: 3. Giới tính: Nữ 4. Ngày sinh: 24 – 12 – 1992 5. Quê […]