Gia sư tiếng anh » Thư viện học tiếng anh

MỘT SỐ CÂU TIẾNG ANH THÔNG DỤNG TẠI TRẠM XE BUÝT

MỘT SỐ CÂU TIẾNG ANH THÔNG DỤNG TẠI TRẠM XE BUÝT

1. Where’s the ticket office?
Phòng bán vé ở đâu?
2. What time’s the next bus to the center?
Mấy giờ có chuyến tiếp theo đến trung tâm thành phố?
3. Can I buy a ticket on the bus?
Tôi có thể mua vé trên xe buýt được không?
4. Where do I change for the airport?
Tôi cần chuyển xe ở đâu để đến sân bay?
5. Ticket, please?
Anh/ chị vui lòng cho kiểm tra vé.
6. Does this bus stop at the supermarket?
Chuyến xe buýt này có dừng ở siêu thị không?

You can leave a response.