Gia sư tiếng anh » Thư viện học tiếng anh

MỘT SỐ CÂU NÓI TIẾNG ANH THÔNG DỤNG VỀ MUA VÉ MÁY BAY

[TIẾNG ANH HÀNG NGÀY] – MỘT SỐ CÂU NÓI TIẾNG ANH THÔNG DỤNG VỀ MUA VÉ MÁY BAY.

1. I’d like to buy a ticket to Singapore.
Tôi muốn mua một vé đi Singapore.
2. Would you like one way or round-trip tickets?
Anh/chị muốn vé một chiều hay khứ hồi?
3. When will you be leaving?
Khi nào anh/chị đi?
4. When does the next plane leave?
Khi nào chuyến bay tiếp theo cất cánh?
5. I’d like a ticket for that flight, please.
Tôi muốn mua một vé đi chuyến đó.
6. First class or coach?
Khoang hạng nhất hay hạng thường?
7. Let me check availability.
Để tôi kiểm tra xem còn vé không.

You can leave a response.