Gia sư tiếng anh » Học Từ Vựng

Học từ vựng: Child’s Play

Khi nào chúng ta dùng Child’s Play, khi mà chúng ta muốn diễn tả, muốn nói về một vấn đề nào đó là rất dễ.

Ví dụ:

I finished the test very quickly. It was child’s play!

Stop trying to fix the car and call a professional mechanic to do the job. This is not child’s play.

Lưu ý của các gia sư tiếng anh

Để là a poster child (cho một việc gì đó) có nghĩa: là một ví dụ, tấm gương, mẫu hoàn hảo về việc đó.

Ví dụ:

Mr Cancino went from a poor young immigrant to a powerful businessman in a decade. He is a poster boy for the ‘American Dream’.

Thực tế thú vị

Nghiên cứu của các khoa học gia tại King’s College London và Đại học Brown University, Rhode Island, gợi ý rằng đặt trẻ em trong môi trường song ngữ khi trẻ chưa đầy 4 tuổi sẽ giúp chúng có cơ hội tốt hơn có thể nói thuần thục cả hai thứ tiếng. Các khoa học gia đã nghiên cứu 108 trẻ em có trí não phát triển bình thường từ 1-6 tuổi.

You can leave a response.