Gia sư tiếng anh » Thư viện học tiếng anh

Current account (Tài khoản vãng lai)

[Tiếng anh chuyên ngành] – Tiếng anh trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng – Current account (Tài khoản vãng lai).

Current account (a/c):

A current a/c, known as checking a/c in USA, is the most popular bank a/c. It provides both safety and convenience. Like any other types of bank a/c, it is safe because the a/c holders do not need to carry cash, which can be easily lost or stolen. It is also convenient since the holders are given a cheque book-small booklet full of cheques – to pay their daily bills easily and to withdraw money from their a/cs. Moreover, current a/c holders may be provided with a cash card, which can be used to withdraw money from their a/cs by using ATMs (Automated Teller Machines) and a debit card used to pay for goods or services through auto-payment system without making out a cheque.

However, current a/c do not usually pay interest since money on this is usually demand deposit, which can be withdrawn at any time. This does not allow banks to use this deposit to lend out with interest to those who need capital.

Current a/c holders may overdraw their a/cs up to a limit called agreed overdraft limit. Sometimes customers write a cheque for more money than they have in their a/c. This is called bouncing a cheque. And if a current a/c holder bounces a cheque the bank usually charges a bounced cheque fee. This is necessary to prevent the holders from writing bad cheques. In practice, however, banks usually require that the holders keep a minimum amount of money in the a/c. This guarantees that the banker will at least be able to lend out a certain amount with interest to pay the costs of processing cheques. If the depositors withdraw money and the balance falls below the minimum the bank will then charge a service charge-a small fee each month.

Tài khoản vãng lai:

Một tài khoản (TK) vãng lai, giống như tài khoản ký phát séc ở Mỹ, là TK ngân hàng được biết đến nhiều nhất. Nó vừa mang đến cả sự an toàn lẫn tiện ích. Giống một số loại TK ngân hàng khác, nó an toàn bởi chủ TK không cần mang theo tiền mặt, rất dễ bị mất hoặc bị trộm. TK vãng lai cũng mang lại sự tiện lợi khi chủ TK được nhận một quyển sổ Séc-một quyển sổ nhỏ có đầy đủ các thông tin như một tờ Séc – dùng để chỉ trả các hoá đơn hằng ngày một cách dễ dàng và rút tiền từ tài khoản của các khách hàng. Hơn thế nữa, TK vãng lai có thể được cung cấp kèm một thẻ tiền mặt, nó được dùng để rút tiền mặt từ tài khoản của khách hàng khi sử dụng các máy ATM (Máy đọc thẻ tự động) và thẻ ghi Nợ để chi trả các hàng hoá hoặc các dịch vụ thông qua hệ thống thanh toán tự động mà không cần phải ký phát một tờ Séc nào.

Tuy vậy, TK vãng lai thường không được trả lãi do tiền trong TK thường là tiền gửi không kỳ hạn, nó có thể bị rút bất kỳ lúc nào. Nó không cho phép ngân hàng sử dụng như đối với tiền gửi tiết kiệm để cho vay lấy lãi từ nhưng người cần vốn.

Các chủ TK vãng lai có thể thấu chi TK của họ đến một giới hạn gọi là hạn mức thấu chi thoả thuận. Đôi khi khách hàng ký phát một tờ Séc với số tiền lớn hơn số tiền họ có trong TK. Trường hợp này gọi là ký phát Séc quá số dư. Và nếu chủ TK vãng lai ký phát Séc quá số dư ngân hàng thường tính phí trên tờ Séc bị ký phát quá đó. Điều này rất cần thiết nhằm tránh trường hợp chủ TK ký phát séc xấu. Nhưng trong thực tế, các ngân hàng thường yêu cầu các chủ TK giữ một mức tiền tối thiểu trong TK. Nó đảm bảo rằng ngân hàng sẽ có thể ít nhất cho vay với một số tiền nhất định, số lãi thu được sẽ dùng để trang trải cho quá trình xử lý Séc. Nếu những người gửi tiền rút tiền và số dư xuống thấp hơn mức số dư tối thiểu, ngân hàng theo đó sẽ tính phí một khoản phí dịch vụ-một mức phí nhỏ hằng tháng.

You can leave a response.