Gia sư tiếng anh » Thư viện học tiếng anh

Câu chuyện cười tiếng anh – Một nửa vé

[Học tiếng anh qua những câu chuyên cười] – MỘT NỬA VÉ.

MỘT NỬA VÉ

Một người đàn ông đi đến nhà hát để nghe hòa nhạc.
Tại phòng vé, ông ta nói với người bán vé:
– Xin vui lòng bán cho tôi một nửa vé!
– Tôi hiểu ông nói gì. Tại sao lại là một nửa vé?
Người bán vé hỏi.
– Vì tai trái của tôi bị điếc từ năm ngoái. Tôi chỉ có thể nghe bằng một tai thôi.

DỊCH SANG TIẾNG ANH:

A HALF OF TICKET

A man went to the theatre for the concert. At the ticket office, he said to the ticket seller:
– Please sell me a half of ticket!
-I don’t understand what you said. Why is a half of ticket? – asked the ticket seller.
– Because my left ear has been deaf from last year. I can hear with only one ear.

Nguồn: Sưu tầm

You can leave a response.