Thư viện học tiếng anh

Đề luyện thi HSG tiếng anh lớp 9 (Đề 6)

[Bồi dưỡng HSG tiếng anh lớp 9] – Đề luyện thi HSG tiếng anh lớp 9 (Đề 6). PHẦN ĐỀ Question 1: Pick out the word with the underlined part pronounced differently from that of the others.  a. helped                    b. booked                   c. hoped                      d. waited a. pays                                    b. stays                        c. says                         d. plays a. wants                      b. […]

Đề luyện thi HSG tiếng anh lớp 9 (Đề 5)

[Bồi dưỡng HSG tiếng anh lớp 9] – Đề luyện thi HSG tiếng anh lớp 9 (Đề 5). Question 1: Complete this report, putting the verbs in the right tense. As I (1- get) ..… into my car my neighbor ( 2- shout) …… out of his front window and  (3- ask)…..… me where I (4 […]

Đề luyện thi HSG tiếng anh lớp 9 (Đề 4)

[Bồi dưỡng HSG tiếng anh lớp 9] – Đề luyện thi HSG tiếng anh lớp 9 (Đề 4). Question 1: Put the verbs in brackets into the correct form. The vase broke when it (move) to the other room. When I entered his room, I saw him ( sleep ) in a chair. If only I […]

Đề luyện thi HSG tiếng anh lớp 9 (Đề 3)

[Bồi dưỡng HSG tiếng anh lớp 9] – Đề luyện thi HSG tiếng anh lớp 9 (Đề 3).   ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 Môn: Tiếng Anh  Năm học: 2010 – 2011 Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Chú ý:  – Bộ đề thi này gồm có 06 trang, […]

Đề luyện thi HSG tiếng anh lớp 9 (Đề 2)

[Bồi dưỡng HSG tiếng anh lớp 9] – Đề luyện thi HSG tiếng anh lớp 9 (Đề 2). Câu I (1,0 điểm): Trong các từ sau, tìm 4 từ có phần gạch chân được phát âm là /e/. pen Me key many teacher Test seven cat Câu II (1,5 điểm): Viết dạng đúng của các động […]

Đề luyện thi HSG tiếng anh lớp 9 (Đề 1)

[Bồi dưỡng HSG tiếng anh lớp 9] – Đề luyện thi HSG tiếng anh lớp 9 (Đề 1).   PHONETICS I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others in each group.  1.  A. returned                                    B. cursed                     C. started                    D. learned 2.  A. construction                  B. physical                 C. industry                  D. […]

Câu chuyện cười tiếng anh – Người phiên dịch xuất sắc

[Học tiếng anh qua những câu chuyên cười] – NGƯỜI PHIÊN DỊCH XUẤT SẮC. NGƯỜI PHIÊN DỊCH XUẤT SẮC Một nhà văn nổi tiếng đang viếng thăm nước Nhật và được mời đến giảng tại một trường đại học cho một nhóm sinh viên. Vì hầu hết sinh viên không nghe được tiếng anh nên […]

Câu chuyện cười tiếng anh – Bài toán số học

[Học tiếng anh qua những câu chuyên cười] – BÀI TOÁN SỐ HỌC. BÀI TOÁN SỐ HỌC Một cậu bé đã mua một con dế bằng tiền của cha mẹ cho. Trong giờ học, thầy giáo hỏi cậu bé: – Ba em cho em sáu xu. Mẹ em cho em bốn xu. Vậy bây giờ […]

Câu chuyện cười tiếng anh – Một trò ảo thuật mới

[Học tiếng anh qua những câu chuyên cười] – MỘT TRÒ ẢO THUẬT MỚI. MỘT TRÒ ẢO THUẬT MỚI Một người làm trò ảo thuật đang dàn dựng một tiết mục ảo thuật mới trên sân khấu, và hôm trước ngày mở màn anh ta nhờ cậu con trai giúp sức: -“Khi bố mời một […]

Câu chuyện cười tiếng anh – Một nửa vé

[Học tiếng anh qua những câu chuyên cười] – MỘT NỬA VÉ. MỘT NỬA VÉ Một người đàn ông đi đến nhà hát để nghe hòa nhạc. Tại phòng vé, ông ta nói với người bán vé: – Xin vui lòng bán cho tôi một nửa vé! – Tôi hiểu ông nói gì. Tại sao […]