Thư viện học tiếng anh

Bài tập tiếng anh nâng cao chủ đề về Mạo Từ

[Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Tiếng Anh] – Bài tập tiếng anh nâng cao chủ đề về Mạo Từ trong tiếng anh. PHẦN 1: Insert a or an if necessary. 1. My neighbour is . . . photographer; let’s ask him for . . . advice about colour films. 2.  A: We […]

Bài tập ngữ pháp chuyên đề Mạo Từ (Phần 3)

[Luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia] – Bài tập ngữ pháp chuyên đề Mạo Từ (Phần 3). Bài 1. Điền mạo từ thích hợp vào chỗ trống: …..Hanging Gardens of Babylon were among the seven wonders of the ancient world. …..Geology Museum is open from 10:00 to 5:00 on weekdays. …..Westinghouse Company makes household appliances. Louis Bamberer […]

Bài tập ngữ pháp chuyên đề Mạo Từ (Phần 1)

[Luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia] – Bài tập ngữ pháp chuyên đề Mạo Từ (Phần 1). Bài tập 1: Áp dụng: Điền “some, any” vào chỗ trống phù hợp: 1.  I don’t have……………..money. 2.  There aren’t………………snakes in Ireland. 3.  After the storm, there were……………leaves in the street. 4.  Put…………….butter in that pan, or the […]

Bài tập rèn luyện trọng âm trong tiếng anh

[Ôn tập ngữ pháp tiếng anh] – Bài tập rèn luyện trọng âm trong tiếng anh. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn đăng ký tìm gia sư dạy kèm tại nhà Hà Nội, vui lòng liên hệ theo Hotline: 0936.128.126. Exercise: Choose the word that has a different stress pattern from the others: Question […]

Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh – TEST 4

[Luyện thi đại học môn Tiếng anh] – Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh – TEST 4. Trung tâm gia sư Ngoại Ngữ Hà Nội cung cấp gia sư sinh viên thủ khoa, giáo viên tiếng anh chuyên luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia, ĐH – CĐ tại Hà Nội. Mọi thông […]

Should a high school be built in your community?

[Chuyên mục – Bài luận tiếng anh] – Topic: Should a high school be built in your community? I support the plan of building new high school in my community, as there are no high schools in my community and the nearest one is nearly three miles away from the community. Students in my community have to […]

Các câu nói thông dụng trong giao tiếp tiếng anh (Phần 10)

[Giao tiếp tiếng anh] – Các câu nói thông dụng trong giao tiếp tiếng anh (Phần 10). Nhằm hỗ trợ tất cả mọi người học tiếng anh tốt, chúng tôi cung cấp một số mẫu câu nói hàng ngày trong giao tiếp tiếng anh, giúp mọi người dễ nhớ, và vận dụng được ngay trong giao tiếp hàng […]

Các câu nói thông dụng trong giao tiếp tiếng anh (Phần 9)

[Giao tiếp tiếng anh] – Các câu nói thông dụng trong giao tiếp tiếng anh (Phần 9). Nhằm hỗ trợ tất cả mọi người học tiếng anh tốt, chúng tôi cung cấp một số mẫu câu nói hàng ngày trong giao tiếp tiếng anh, giúp mọi người dễ nhớ, và vận dụng được ngay trong giao tiếp hàng […]

Các câu nói thông dụng trong giao tiếp tiếng anh (Phần 8)

[Giao tiếp tiếng anh] – Các câu nói thông dụng trong giao tiếp tiếng anh (Phần 8). Nhằm hỗ trợ tất cả mọi người học tiếng anh tốt, chúng tôi cung cấp một số mẫu câu nói hàng ngày trong giao tiếp tiếng anh, giúp mọi người dễ nhớ, và vận dụng được ngay trong giao tiếp hàng […]

Học tiếng anh giao tiếp – Chủ đề Đàm Thoại Tiếng Anh Hàng Ngày

[Học tiếng anh giao tiếp] – Chủ đề Đàm Thoại Tiếng Anh Hàng Ngày – Giáo viên: Cô Vũ Thị Mai phương. Trung tâm gia sư ngoại ngữ Hà Nội cung cấp gia sư tiếng anh luyện thi THPT quốc gia, luyện thi ĐH vào các trường trọng điểm tại Hà Nội, cung cấp giáo viên, sinh […]