Gia sư tiếng anh » Thư viện học tiếng anh

Các câu nói thông dụng trong giao tiếp tiếng anh (Phần 3)

[Giao tiếp tiếng anh] – Các câu nói thông dụng trong giao tiếp tiếng anh (Phần 3).

Nhằm hỗ trợ tất cả mọi người học tiếng anh tốt, chúng tôi cung cấp một số mẫu câu nói hàng ngày trong giao tiếp tiếng anh, giúp mọi người dễ nhớ, và vận dụng được ngay trong giao tiếp hàng ngày với người nước ngoài.

PHẦN 3

1. Do you live with anybody? – Bạn có ở với ai không?
2. I live with a friend – Tôi ở với 1 ngừơi bạn
3. Do you live onyour own? – Bạn ở 1 mình à
4. I share with one other person – Mình ở với 1 người nữa
5. What’s your email address? – Địa chỉ email của bạn l à gì?
6. Could i take your phone number ? – Cho mình số đt của bạn được không?
7. Are you on Facebook? – Bạn có dùng facebook không?
8. Do you have any brothers or sisters? – Bạn có anh chị em không?
9. Yes, I’ve got a brother. – Tôi có một em trai
10. No, I’m an only child – Không, tôi là con một
11. Do you have any children? – Bạn có con không?
12. I don’t have any children – Tôi không có con
13. Do you have any grandchildren? – Ông/Bà có cháu không
14. Are your parents still alive? – Bố mẹ bạn còn sống chứ?

15. Where do your parents alive? – Bố mẹ bạn sông ở đâu?
16. What does your father do? – Bố bạn làm nghề gì?
17. Do you have a boyfriend? – Bạn có bạn trai chưa?
18. Are you seeing anyone ? – Bạn có đang hẹn hò với ai không ?
19. I’m seeing someone. – Tôi đang hẹn hò.
20. What are their names ? – Họ tên gì ?
21. They’re called Neil and Anna – Họ tên là Neil và Anna
22. What’s his name ? – Anh ấy tên gì ?

Chúc tất cả mọi người có kĩ năng giao tiếp tốt tiếng anh!

You can leave a response.